Computational investigation of a protic ionic liquid doped poly-benzimidazole fuel cell electrolyte

Rakesh Pant, Soumyadipta Sengupta, Alexey V. Lyulin (Corresponding author), Arun Venkatnathan (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational investigation of a protic ionic liquid doped poly-benzimidazole fuel cell electrolyte'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen