Computational homogenization for localization and damage

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

5 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAdvanced Computational Materials Modeling: from Classical to Multi-Scale Techniques
UitgeverijWiley
Pagina's111-164
ISBN van geprinte versie978-3-527-32479-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit