Computational design - Simulation in virtual environments

R.H.M. Zutphen, van, J.M.M. Mantelers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of 3-rd Design & Decision Support Systems in Architecture & Urban Planning Conference
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit