Computational characterization of the dish-in-a-dish, a high yield culture platform for endothelial shear stress studies on the orbital shaker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational characterization of the dish-in-a-dish, a high yield culture platform for endothelial shear stress studies on the orbital shaker'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen