Computational capacity planning in medium voltage distribution networks

M.O.W. Grond

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1284 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Slootweg, J.G. (Han), Promotor
  • Morren, Johan, Co-Promotor
Datum van toekenning23 mei 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4070-9
StatusGepubliceerd - 23 mei 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit