Computational aspects of a nonlocal approach to ductile fracture

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 9th EUROMECH-MECAMAT Mechanics of Materials Conference on Local Approach to Fracture, France, Moret-sur-Loing
Pagina's161-164
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit