Computational aspects of 2D-quasi-periodic-green-function computations for scattering by dielectric objects via surface integral eEquations

P. Jorna, V. Lancellotti, M.C. van Beurden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational aspects of 2D-quasi-periodic-green-function computations for scattering by dielectric objects via surface integral eEquations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen