Computational and experimental characterization of intra-aortic balloon pump support

S. Schampaert

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

482 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Pijls, Nico H.J., Promotor
  • Rutten, Marcel C.M., Co-Promotor
  • van 't Veer, Marcel, Co-Promotor
Datum van toekenning16 okt 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3666-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit