Computational and experimental analysis of structure development in two-phase polymer systems

B.J. Keestra

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Han, Promotor
  • Lemstra, Piet, Promotor
  • Anderson, Patrick D., Co-Promotor
Datum van toekenning21 jan 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2795-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit