Computational analysis of polymer powder sintering for 3D printing

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

197 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Anderson, Patrick D., Promotor
  • Hulsen, Martien A., Promotor
Datum van toekenning29 okt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4868-2
StatusGepubliceerd - 29 okt 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Balemans, C. (2019). Computational analysis of polymer powder sintering for 3D printing. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.