Computation of Fresnel integrals

J. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  80 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)380-380
  Aantal pagina's1
  TijdschriftMathematics of Computation
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift72
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1960

  Citeer dit