Computation of double freeform optical surfaces using a Monge-Ampère solver: application to beam shaping

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

206 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 2018

Publicatie series

NaamCASA Report
Nr.18-03

Citeer dit