Computation of 3D steady Navier-Stokes flow with free-surface gravity waves

M.R. Lewis, B. Koren, H.C. Raven

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computation of 3D steady Navier-Stokes flow with free-surface gravity waves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen