Computation in the context of transport triggered architectures

H. Corporaal, J.A.A.J. Janssen, M. Arnold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computation in the context of transport triggered architectures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen