Compression-induced factors influencing the damage of engineered skeletal muscle

D. Gawlitta

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

284 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Baaijens, Frank P.T., Promotor
  • Bouten, Carlijn V.C., Co-Promotor
  • Oomens, Cees, Co-Promotor
Datum van toekenning25 jan. 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2589-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit