Compression-induced damage in a muscle cell model in vitro

Y.N. Wang, C.V.C. Bouten, D.A. Lee, D.L. Bader

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compression-induced damage in a muscle cell model in vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen