Compression induced cell damage in engineered muscle tissue: an in vitro model to study pressure ulcer aetiology

R.G.M. Breuls, C.V.C. Bouten, C.W.J. Oomens, D.L. Bader, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

102 Citaten (Scopus)
259 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compression induced cell damage in engineered muscle tissue: an in vitro model to study pressure ulcer aetiology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen