Compression and reswelling of microgel particles after an osmotic shock

J.F. Sleeboom, P. Voudouris, M.T.J.J.M. Punter, F.J. Aangenendt, D. Florea, P.P.A.M. van der Schoot, H.M. Wyss

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Compression and reswelling of microgel particles after an osmotic shock'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie