Compressed sensing for ultrasound computed tomography

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Compressed sensing for ultrasound computed tomography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen