Comprehensive Experimental and Simulation Study of the Ignition Delay Time Characteristics of Binary Blended Methane, Ethane, and Ethylene over a Wide Range of Temperature, Pressure, Equivalence Ratio, and Dilution

Mohammadreza Baigmohammadi, Vaibhav Patel, Shashank Nagaraja, Ajoy Ramalingam, Sergio Martinez, Snehasish Panigrahy, Ahmed Abd El Sabor Mohamed, Kieran P. Somers, Ultan Burke, Karl A. Heufer, Andrzej Pekalski, Henry J. Curran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comprehensive Experimental and Simulation Study of the Ignition Delay Time Characteristics of Binary Blended Methane, Ethane, and Ethylene over a Wide Range of Temperature, Pressure, Equivalence Ratio, and Dilution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen