Compositionality in the temporal logic of concurrent systems (extended abstract)

F.S. Boer, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compositionality in the temporal logic of concurrent systems (extended abstract)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen