Compositionality and syntactic generalizations

J.E.J.M. Odijk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Compositionality and syntactic generalizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen