Compositional dependence of diffusion coefficients in the Co-Ni, Fe-Ni and Co-Fe systems

Ü Ugaste, A. Kodentsov, F.J.J. Loo, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)598-604
Aantal pagina's5
TijdschriftThe Physics of Metals and Metallography
Volume88
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compositional dependence of diffusion coefficients in the Co-Ni, Fe-Ni and Co-Fe systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit