Composition of the essential oil of Eryngium foetidum L. from Vietnam

P.A. Leclercq, N.X. Dung, Ngoc Lo Vu, Van Toanh Nguyen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

The essential oil of the aerial parts of E. foetidum L. of Vietnamese origin was analyzed by a combination of GC and GC/MS. Nineteen components were identified, of which the major ones were (E)-2-dodecenal (45.5%) and 2-dodecenoic acid (15.5%). The other constituents of this oil are also mainly aldehydes and acids
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)423-424
TijdschriftJournal of Essential Oil Research
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Composition of the essential oil of Eryngium foetidum L. from Vietnam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit