Composition, defect structure and bonding in titanium carbide

P.P.J. Ramaekers, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Composition, defect structure and bonding in titanium carbide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie