Composite Modelling : PEEK/Carbon Fiber Composite (APC-2); Experimental Evaluation of Cross-Plied Laminates and Theoretical Prediction of Their Properties

A. Cervenka

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProc. Rolduc Polymer Meeting - 2, Intern. Discussion Meet. on Polymer Sci. & Techn., Limburg, The Netherlands (April 1987)
  Pagina's594-598
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit