Components of continuum radiation in an inductively coupled plasma

J.M. Regt, de, J. Dijk, van, J.J.A.M. Mullen, van der, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

26 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Components of continuum radiation in an inductively coupled plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie