Component-based software architectures : a framework based on inheritance of behavior

W.M.P. Aalst, van der, K.M. Hee, van, R.A. Toorn, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-171
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume42
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit