Component-based development process and component lifecycle

I. Crnkovic, S. Larsson, M.R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 27th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI'05, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, June 20-23, 2005)
UitgeverijIEEE Computer Society
Pagina's591-596
ISBN van geprinte versie953-7138-02-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit