Component-based development process and component lifecycle

I. Crnkovic, M.R.V. Chaudron, S. Larsson

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

98 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Component-based development process and component lifecycle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie