Complexity scalable MPEG encoding

S.O. Mietens

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

366 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, Peter H.N., Promotor
  • Lagendijk, Reginald L., Promotor, Externe Persoon
  • Hentschel, Christian, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning18 feb. 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2040-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit