Complexity of scheduling multiprocessors tasks with prespecified processor allocations

J.A. Hoogeveen, S.L. Velde, van de, B. Veltman

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  130 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We investigate the computational complexity of scheduling multiprocessor tasks with prespecified processor allocations. We consider two criteria: minimizing schedule length and minimizing the sum of the task completion times. In addition, we investigate the complexity of problems when precedence constraints or release dates are involved. Key words & Phrases: Multiprocessor tasks, prespecified processor allocations, makespan, total completion time, release dates, precedence constraints.
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's13
  StatusGepubliceerd - 1992

  Publicatie series

  NaamMemorandum COSOR
  Volume9232
  ISSN van geprinte versie0926-4493

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexity of scheduling multiprocessors tasks with prespecified processor allocations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit