Complexity impact factors on the integration process of ERP and non ERP systems : a basis for an evaluation instrument

G. Janssens, M. Hoeijenbos, R.J. Kusters

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexity impact factors on the integration process of ERP and non ERP systems : a basis for an evaluation instrument'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance