Complexity evaluation of benchmark instances for the p-median problem

B. Goldengorin, D. Krushynskyi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexity evaluation of benchmark instances for the p-median problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen