Complexity and approximation in routing and scheduling

R.A. Sitters

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

526 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Lenstra, Jan, Promotor
  • Sgall, J., Promotor, Externe Persoon
  • Stougie, Leen, Co-Promotor
Datum van toekenning24 mei 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0882-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit