Complexity-adjustable SC decoding of polar codes for energy consumption reduction

Haotian Zheng, Bin Chen, Luis F. Abanto-Leon, Zizheng Cao (Corresponding author), Ton Koonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexity-adjustable SC decoding of polar codes for energy consumption reduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen