Complexiteit kostentoerekening bij logistieke organisaties vereist specifiek model. Financiële en kwalitatieve informatie in ABCD-model

D.A. Damme, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-28
TijdschriftTijdschrift Controlling
Volume11
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit