Complexe netwerken vanuit fysisch perspectief

D. Garlaschelli, F. den Hollander, A. Roccaverde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Voor veeldeeltjessystemen geldt in de regel dat de microcanonieke beschrijving in termen van energie equivalent is aan de canonieke beschrijving in termen van temperatuur, in de thermodynamische limiet wanneer het aantal deeltjes naar oneindig gaat. Echter, wanneer de deeltjes over lange afstanden met elkaar in wisselwerking staan, dan kan deze equivalentie worden gebroken. Voor complexe netwerken --- grote toevallige grafen met topologische randcondities --- doet zich eenzelfde verschijnsel voor. In dit artikel geven Diego Garlaschelli, Frank den Hollander en Andrea Roccaverde diverse voorbeelden en kwantificeren zij de mate van niet-equivalentie met behulp van het begrip entropie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)207-209
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/16
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit