Complexe getallen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Complexe getallen vormen een fraai onderdeel van wiskunde D. Ze zijn toegankelijk, fascinerend, en uitstekend geschikt om allerlei facetten van wiskunde en wiskundeonderwijs in te verwerken: van het werken met definities, het geven van bewijzen, het uitvoeren van berekeningen, het werken aan toepassingen tot het kennismaken met open vragen. Uitstekend terrein om zel[ de inrichting van je onderwijs ter hand te nemen, accenten te plaatsen en met je leerlingen in discussie te gaan. In lessenseries moeten immers keuzes gemaakt worden, afhankelijk van de beschikbare tijd, de leerlingen in je klas en je eigen voorkeur. Misschien kun je het ene jaar extra aandacht aan bewijzen schenken, het andere jaar aan toepassingen, of misschien kun je sommige leerlingen, individueel of in groepjes, wat verder op een van deze sporen zetten.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)180-188
TijdschriftEuclides
VolumeSpec.2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit