Complexe en stoffige plasma's en hun toepassingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOther

Samenvatting

In deze vakgroeplezing zal een overzicht worden gegeven van de verschillende plasmafysische onderzoekslijnen binnen de groep Elementaire Processen in Gasontladingen (EPG). Na deze algemene introductie zal dieper worden ingegaan op een van EPG’s specifieke onderzoekslijnen: "Complexe en stoffige plasmas". Dit onderzoek naar complexe en stoffige plasmas is zelf weer opgedeeld in twee deelonderzoekslijnen, welke achtereenvolgens in dieper perspectief besproken zullen worden. Enerzijds zal in deze lezing worden ingegaan op de vorming en groei van kleine (nanometer) deeltjes in reactieve methaan en acetyleen RF plasma’s. Kennis over het gedrag en de formatie van dit soort deeltjes vindt bijzonder veel toepassingen in kernfusiereactoren en in productie-industrieen zoals die voor halfgeleiders en zonnecellen. Anderzijds wordt ingegaan op de mogelijkheden om stofdeeltjes in een plasma diagnostisch te gebruiken als electrostatische probes. Door middel van het opsluiten van deze deeltjes in de plasma sheath en de zwaartekracht te veranderen met een centrifuge (tot 10g), kan op unieke wijze het electrische veld in de sheath zelf-consistent worden bepaald.
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2009
Evenementconference; Van der Waals, Vakgroeplezing EPG, Technische Universiteit Eindhoven, 24 november 2009; 2009-11-24; 2009-11-24 -
Duur: 24 nov 200924 nov 2009

Congres

Congresconference; Van der Waals, Vakgroeplezing EPG, Technische Universiteit Eindhoven, 24 november 2009; 2009-11-24; 2009-11-24
Periode24/11/0924/11/09
AnderVan der Waals, Vakgroeplezing EPG, Technische Universiteit Eindhoven, 24 november 2009

    Vingerafdruk

Citeer dit

Beckers, J. (2009). Complexe en stoffige plasma's en hun toepassingen. conference; Van der Waals, Vakgroeplezing EPG, Technische Universiteit Eindhoven, 24 november 2009; 2009-11-24; 2009-11-24, .