Complexation of pectins varying in overall charge with lysozyme in aqueous buffered solutions

Yurij Antonov (Corresponding author), Miete Celus, Clare Kyomugasho, Marc Hendrickx, Paula Moldenaers, Ruth Cardinaels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexation of pectins varying in overall charge with lysozyme in aqueous buffered solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen