Complex Ventral Situation

E. Mommers, J. Wegdam, S. Nienhuijs, S. van der Wolk, T. de Vries Reilingh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S33
TijdschriftHernia
Volume19
Nummer van het tijdschriftSuppl 1
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit