Complex spectral properties of non-Hermitian operators: An application to open-flow mixing systems

M. Giona, S. Cerbelli, F. Garofalo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Complex spectral properties of non-Hermitian operators: An application to open-flow mixing systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie