Complex random energy model : zeros and fluctuations

Z. Kabluchko, A. Klimovsky

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complex random energy model : zeros and fluctuations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde