Complex laterally ordered InGaAs and InAs quantum dots by guided self-organized anisotropic strain engineering on artificially patterned GaAs (3 1 1)B substrates

E. Selçuk, G.J. Hamhuis, R. Nötzel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complex laterally ordered InGaAs and InAs quantum dots by guided self-organized anisotropic strain engineering on artificially patterned GaAs (3 1 1)B substrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen