Complex formations between iso and syndiotactic polymethyl methacrylate in solutions

W.B. vd Berg, B.S. Hijmans, P. Piet, D. Heikens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Complex formations between iso and syndiotactic polymethyl methacrylate in solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie