Complex evacuation; effects of motivation level and slope of stairs on emergency egress time in a sports stadium

E.A. Graat, C.J.H. Midden, P. Bockholts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-141
TijdschriftSafety Science
Volume31
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit