Complete Intersections of Quadrics and Complete Intersections on Segre Varieties with Common Specializations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftDocumenta Mathematica
Volume26
StatusGeaccepteerd/In druk - apr 2021

Citeer dit