Complete flux scheme for conservation laws containing a linear source

J.H.M. ten Thije Boonkkamp, B.V. Rathish Kumar, S. Kumar, M. Pargaei

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Complete flux scheme for conservation laws containing a linear source'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.