Complementary quadruple hydrogen bonding

G.B.W.L. Ligthart

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

782 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Sijbesma, Rint P., Co-Promotor
Datum van toekenning30 mei 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2628-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit